Sarfo nekas resning efter våldtäktsdom

Sarfo nekas resning efter våldtäktsdom
https://www.fotbollskanalen.se/ImageHandler.axd?imageFormat=secondColumn&guid=1de7f1e3-6fa8-4132-8ca7-a5fe2f33eb96

Kingsley Sarfo, som spelat för Sirius och Malmö FF i Sverige, dömdes i juni 2018 till fängelse samt utvisning för två fall av våldtäkt mot barn. Hovrätten fastslog domen i augusti och senare under hösten blev Sarfo nekad prövning i Högsta domstolen när domen vann laga kraft. I oktober 2019 begärde spelaren resning via sin advokat, då man hittat ett nytt födelsebevis i flickans hemland.

Två år senare har nu Högsta domstolen tagit beslutet att avslå resningsansökan, rapporterar Upsala Nya Tidning.

”Det leder till slutsatsen att det som har framkommit i resningsärendet inte med någon styrka talar emot det som domstolarna i brottmålet kom fram till i fråga om målsägandes ålder. Även om beaktande av det höga beviskrav som gäller beträffande målsägandes ålder i ett fall som detta är det därmed inte sannolikt att hovrättens bedömning skulle ha blivit en annan om den hade kunnat grundas på hela det nu tillgängliga materialet. Det finns inte heller synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om Kingsley Sarfo har begått de brott som han har dömts för”, skriver Högsta domstolen i sitt beslut enligt UNT.

Sarfo släpptes från fängelse i slutet av 2019 och spelar numera sin fotboll i den cypriotiska högstaligan.