Alla ställs inför val.

När alternativen är dåliga är det inte lätt att välja.

Ulf Ohlsson gjorde inget fel.